BLOK NOWY DWOR MAZOWIECKI D1, D2

Budynek mieszkalny wielorodzinny D1 i D2 z garażami podziemnymi oraz parkingami zewnętrznymi.

Ul. Dębowa 82-84, Nowy Dwór Maz
Inwestor: GW HRE Investments Sp. zo.o. S.K