BLOK NOWY DWOR MAZOWIECKI D3

Budynek mieszkalny wielorodzinnego D3 z garażem podziemnym oraz z parkingami w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Dębowej”, kod – DP3-D3.

Adres: Ul. Dębowa 80, Nowy Dwór Maz