BLOK NOWY DWOR MAZOWIECKI D4

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażem podziemnym D4 wraz z parkingami przy ul. Dębowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Adres: Ul. Dębowa 78, Nowy Dwór Maz
Inwestor: Bet Ortel Management Sp. z o.o. S.K