OSIEDLE PROMIENNA III

Zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Promiennej w Markach”, obejmujący budowę pięciu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi oznaczonych numeracją 33D, 33E, 33F, 33G i 33H oraz zagospodarowanie terenu wymienionych działek.

Adres: Ul. Promienna 33d,e,f,g,h, 05-270 Marki
Inwestor: Mazovia Development Sp. z o.o. S.K