OSIEDLE PROMIENNA IV

Zespół pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi A,B,C,D i E przy ul. Promiennej w Markach (kategoria obiektu budowlanego – XII),

UL. Promienna 18-26, 05-270 Marki na działce nr 48 i 49 obr. 3-07
Inwestor: Inwestor: Mazovia Development Sp. z o.o. S.K